Det går att bifoga filer som bilagor i kursproven, som finns i studerandens webbläsare i en egen flik.

Du kan lägga till filer som bilagor i kursproven, som finns i studerandens webbläsare i en egen flik. Material-fliken består av en lista på de filnamn som använts, så uppmärksamma filnamnen du använder. Filernas namn får inte innehålla procentmärket (%).

Det går att förhandsgranska bilagorna i webbtjänsten, men det lönar sig att testa kompatibiliteten speciellt med videofilerna och provmiljön.

Bilagorna kan maximalt vara 300 MB per prov. Märk, att om samma server har flera prov med stort antal bilagor, kan trafiken mellan servern och studerandenas maskiner stockas.

 

Gör så här vid editeringen av provet: