Innan USB-minnen kan användas måste operativsystemet och provprogrammet skrivas på dem. Utrymmet som behövs är 8 Gb för studerandens sticka och minst 8 Gb för serversticka pga. säkerhetskopiering. Denna åtgärd måste alltid utföras när man vill uppdatera den nyaste versionen från Abitti på USB-minnena.

 • För att kopiera minnena behöver du en Windows-dator som du har administratörsrättigheter till. Rättigheterna behövs varje gång du vill spara nya data efter installationen.
 • Kopieringsprogrammet AbittiUSB kan samtidigt skriva på flera minnesstickor. Ju flera USB-portar det finns på datorn desto bättre. Med några USB-hubbar kan du enkelt skriva på 10–20 minnesstickor på en gång. Tyvärr klarar vissa datorer inte av att hantera mer än ett visst antal USB-apparater (t.ex. 16 st.) åt gången. Du hittar gränserna genom att experimentera i praktiken.
 • Kopieringen sker avsevärt snabbare om du använder USB3-minnesstickor. För att utnyttja snabbheten måste USB-portarna och eventuella USB-hubbar också vara av typen USB3. USB3-minnesstickor fungerar även i äldre USB2-portar.
 • Kopiera alltid några extra minnesstickor för säkerhets skull.

1) Ladda installationspaket och installera AbittiUSB. Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna installera.

 • På vissa Windows-datorer verkar det som om paketet för AbittiUSB kommer från en okänd utgivare. Genom att starta om installationen från ett installationspaket på datorns hårddisk får du utgivaren att visas rätt (”Matriculation Examination Board”).
 • Om det erforderliga .NET 4.5-programmet saknas på datorn, installeras detta automatiskt.

2) Starta programmet. Programmet kräver administratörsrättigheter varje gång det startas.

 

Direkta laddningsadresser för DigabiOS-skivavbilderna

AbittiUSB fungerar i Windows och hämtar automatiskt de DigabiOS-skivavbilder som ska skrivas på USB-minnena. Det här är det enda rekommenderade sättet för att kopiera USB-minnen. Här ges dock laddningsadresserna för dem som behöver:

 1. Hämta ordningsnumret för den nyaste skivavbilden på adressen http://static.abitti.fi/usbimg/prod/latest.txt
 2. Du hittar de komprimerade skivavbilderna och kontrollsummorna enligt följande:
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/koe.zip
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/ktp.zip
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/koe.zip.md5
  • http://static.abitti.fi/usbimg/prod/[NUMMER]/ktp.zip.md5

Varning! Att skriva skivavbilder med typiska Linux- och OS X-verktyg (t.ex. Unetboot) kan ge felaktiga USB-minnen nu eller senare.