I provsituationen

När provet har påbörjats kan övervakaren följa med hur examinandernas arbete framskrider via servern. Nere på serverskärmen finns en lista över de studerande som har påbörjat arbetet och hur de framskridit.

kokeessa_valvontakonsoli

 

Studerandens skärm blir röd

Examinandens svar sparas automatiskt på servern med jämna intervall. Om examinanden får ett meddelande som talar om lagringsfel, ligger felet oftast i nätverksförbindelsen mellan studerandens dator och servern.

kokeessa_tietoliikennevirhe

Gör så här:

 1. Ta loss Ethernet-kabeln från datorn.
 2. Vänta i 10 sekunder.
 3. Anslut Ethernet-kabeln tillbaka till datorn.

Om detta inte hjälper, kan du prova på följande alternativ:

 • Har du tillgång till tomma arbetsplatser och outnyttjade nätverkskablar? Flytta studeranden till denna extra arbetsplats.
 • Är nätverkskabeln ordentligt ansluten till switchen? Ta loss kabeln från switchen, vänta i 10 sekunder och anslut den på nytt.
 • Är nätverkskabeln skadad? Byt kabel.

Studeranden är tvungen att starta om sin dator

Studeranden kan bli tvungen att starta om sin dator av flera olika orsaker:

 • batteriet i en bärbar dator blir tomt
 • datorn startar plötsligt om eller man är tvungen att forcerat stänga av den på grund av funktionsstörning
 • studerandens egen dator går sönder och han eller hon måste fortsätta provet på en reservdator
 • studeranden har stängt ner provomgivningen och utan lov besökt datorns eget operativsystem

När studeranden startar om sin dator, kan han eller hon fortsätta med provet genom att ange en fortsättningskod. Som provövervakare får du fortsättningskoden på provlokalsserverns skärm. I detta skede kan du säkerställa att studeranden har startat om sin dator i ett godtagbart syfte.

Leta upp studerandens fortsättningskod på serverns skärm:

kokeessa_valvontakonsoli_jatkamiskoodi

Härefter kan du ge studeranden den fyra tecken långa fortsättningskoden, som han eller hon kan skriva in på inloggningssidan:

kokeessa_jatkamiskoodin_syottaminen

Studerandens dator startar inte via USB-minnet

Ibland lyckas man inte starta datorn via USB-minnet även om studerandens dator eller provlokalsservern tidigare har startats framgångsrikt via USB-minne. Prova i sådana fall på följande:

 • Ta loss USB-minnet och anslut det på nytt till datorn. Det kan vara fråga om en kontaktstörning.
 • Ta loss USB-minnet, blås kraftigt i kontakten och anslut det på nytt till datorn. Det kan vara fråga om en kontaktstörning.
 • Prova att ansluta USB-minnet till en annan USB-port på datorn. Det kan vara en kontaktstörning eller så kan USB-porten vara skadad. Det finns även datorer som endast kan startas via en viss USB-port.
 • Byt ut det USB-minne som du har använt. Ibland kan det inträffa skrivfel när man kopierar USB-minnen.