Idéer eller utvecklingsförslag?

Du kan skicka oss respons, frågor och utvecklingsidéer på adressen abitti@ylioppilastutkinto.fi.

Problem i provsituationen?

Studentexamensnämndens Abitti-stödteam hjälper skolor att bygga upp nätverket och i frågor rörande provsituationen samt i eventuella problemsituationer. Du når Abitti-stödteamet under kontorstid på numret 0295 338280 och per e-post på abitti@ylioppilastutkinto.fi.

Det är bra att diskutera utrustningsanskaffningar och det praktiska genomförandet med skolans it- och lokaladministration.

Något som behöver korrigeras?

För att förbättra systemet är vi intresserade av eventuella problem. Skicka oss respons om Abitti inte fungerar på planerat sätt eller om du upptäcker fel i driften. Foton och skärmklipp gör det lättare att korrigera problemet. Skicka felrapporterna per e-post till abitti@ylioppilastutkinto.fi. Tack!