Ostoslista

Kurssikokeen järjestämiseen tarvitset seuraavat välineet:

 • Opiskelijoiden päätelaitteiksi kelpaavat ihan tavalliset kannettavat tietokoneet, joissa on Windows-, OS X- tai Linux-käyttöjärjestelmä. Päätelaitteita tarvitaan yksi jokaista kokelasta kohden ja mielellään varalta vielä muutama varakone.
 • Koetilan palvelimen vaatimukset ovat samat kuin opiskelijan päätelaitteen.
 • Kurssikokeeseen rakennetaan verkkokaapeleilla oma, muista lukion verkoista erillinen paikallisverkko. Verkon rakentamiseen tarvitaan kytkimiä ja verkkokaapeleita. Verkkoa ei voi rakentaa langattomasti.
  kytkimet_finalkaapelit_final
 • Sekä opiskelijoiden päätelaitteet että koetilan palvelin käynnistetään USB-muistitikulta. Lisäksi tarvitaan yksi muistitikku tehtävä- ja vastauspakettien siirtoon. Toimintaa helpottaa, jos eri muistitikut ovat erinäköisiä. Muistitikut voivat olla erimerkkisiä ja -mallisia, mutta tallennustilaa on oltava kaikissa vähintään 4 gigatavua.
  usb-muistitikkuja_final
 • Jatkojohtoja kokelaiden päätelaitteille.

USB-muistien kopiointi

Ennen USB-muistien käyttämistä niihin on kirjoitettava käyttöjärjestelmä ja koeohjelmisto. Tämä toimenpide on tehtävä aina kun muisteille halutaan päivittää uusin versio Abitista.

 • Muistien kopiointiin tarvitaan Windows-tietokone, jossa kopioijalla on ylläpitäjän oikeudet. Oikeuksia tarvitaan jokaisella kopiointikerralla.
 • Kopiointiohjelma osaa kirjoittaa samanaikaisesti useampia muistitikkuja. Koneessa onkin hyvä olla mahdollisimman monta USB-liitintä. Muutamalla USB-keskittimellä (hubilla) voi kirjoittaa helposti 10-20 muistitikkua yhdellä kirjoituskerralla. Jotkin tietokoneet eivät hallitse kerralla kuin tietyn määrän USB-laitteita (esim. 16 kpl). Rajat löytyvät kokeilemalla käytännössä.
 • USB3-muistitikkujen käyttö nopeuttaa kopiointia selvästi. Myös tietokoneen USB-liittimien ja mahdollisten USB-keskittimien on oltava USB3-tasoisia. USB3-muistitikut toimivat myös vanhemmissa USB2-liittimissä.

Kopiointi tapahtuu seuraavasti:

[Tämän voi kirjoittaa heti kun Ramin softan käyttöliittymä on tarpeeksi valmis]

Koetehtävien laadinta

Abitissa kokeiden laadinta ja arviointi tapahtuvat esimerkiksi opettajanhuoneessa tavallisella tietokoneella, jossa on internetyhteys. Opettaja siirtää koekysymykset muistitikulla palvelimelle. Kokeen jälkeen opettaja tuo samalla tikulla vastaukset palvelimelta arvioitavaksi.

TÄHÄN NÄIN KÄYTÄT LAPAA-VIDEO / SCREENSHOTIT

ARVE Error: Invalid URL /wp-content/uploads/2014/12/LAPA.mp4 in mp4

Koetilan verkon rakentaminen

Valmiissa koetilassa tulee olla:

 • Tietoliikenneverkko, joka yhdistää kaikki opiskelijoiden päätelaitteet koetilan palvelimeen.
 • Koetilan palvelin, joka on käynnistetty USB-muistitikulta. Koetehtävät ladataan koetilan palvelimelle.
 • Riittävästi sähköpistokkeita kaikille opiskelijoiden päätelaitteille.

Tietoliikenneverkon rakentaminen

Verkon rakentamiseen tarvitset:

 • Ethernet-kytkimiä.  Kytkimiä on erikokoisia. Alimmassa kytkimessä on 48 porttia, ylimmässä 8. ”Portilla” tarkoitetaan kytkimessä olevaa liitintä. Halvimmat 8-porttiset 1 gigatavun kytkimet maksavat 20-30 euroa.
 • Ethernet-kaapeleita. Verkon rakentamista helpottaa, jos kaapeleita on kahta pituutta (esim. 2 ja 7 metriä) ja erimittaiset kaapelit ovat erivärisiä. Eripituiset kaapelit on helppo erottaa toisistaan värien avulla.

Kaapeleiden kytkeminen ja irrottaminen on helppoa:

 1. Ethernet-kaapelit kiinnitetään työntämällä kaapeli liittimeen. Työnnä, kunnes kuulet napsauksen lukitusliuskasta. Varmista liitäntä vetämällä kaapelia varovaisesti ulos liittimestä. Kaapeli ei saa irrota kytkimestä tai päätelaitteesta.
  kaapeli_kytkimeen_final
 2. Irrota ethernet-kaapeli painamalla lukitusliuska alas.

Tietoliikenneverkon rakentaminen yhdelle opiskelijalle

Helpoin tapa testata koejärjestelyä on tehdä verkko yhdelle opiskelijalle. Sitä varten tarvitset kaksi tietokonetta: toisen palvelimeksi ja toisen opiskelijan koneeksi. Yhdistä koneet Ethernet-kaapelilla ja verkko on valmis!

kahden_koneen_verkko_final

Tietoliikenneverkon rakentaminen useammalle opiskelijalle

Useamman koneen verkkoa varten tarvitset kytkimiä ja kaapeleita. Kytkinten avulla voit haaroittaa verkkoliikennettä useammalle koneelle.

kaapeleita_kytkimessa_final

Pyri sijoittamaan kytkimet mahdollisimman lähelle opiskelijoiden työpisteitä. Yhdistä opiskelijoiden päätelaitteet lähimpään kytkimeen lyhyillä kaapeleilla. Sijoita yksi kytkin lähelle palvelinta. Yhdistä lopuksi opiskelijoiden kytkimet palvelimen kytkimeen pidemmillä kaapeleilla. Tarvittaessa voit ketjuttaa kytkimiä. Kytkentäesimerkki PDF-muodossa

Koetilan palvelimen käynnistäminen ja koekysymysten lataaminen

 1. Käynnistä koetilan palvelin muistitikulta.
  [Upotammeko johonkin yleistasoiset BIOS/UEFI-ohjeet?]
 2. Kun näytössä näkyy tämä valikko, on palvelin käynnistymässä USB-muistilta. Odota rauhallisesti.
  KTPv9_boottivalikko
 3. Palvelin on käynnistynyt, kun näytössä näkyy tämä näkymä:
  KTPv9_bootti_valmis
 4. Liitä palvelimeen USB-muistitikku, jolle olet tallettanut Abitista lataamasi koekysymykset.
 5. Napsauta ”Tuo koetiedosto (zip)” -painiketta, valitse ”usb2” ja lopuksi tallettamasi tehtäväpaketti.
  KTPv9_tuo_tehtavapaketti_final KTPv9_valitse_usb2_finalKTPv9_valitse_tehtavapaketti_final
 6. Varmista lopuksi, että näytöllä näkyy haluamasi kokeen nimi.
  KTPv9_koe_ladattu_final
 7. Koetilan palvelin on valmis. Nyt voit käynnistää opiskelijoiden päätelaitteet USB-tikuilta.