[vimeo id=”231402323″]

Rita först molekylen som presenteras i videon (but-2-en):

 • rita kolkedjan genom att välja C till höger
 • klicka en gång i editeringsläget för att få det första kolet
 • lägg till de följande kolen genom att klicka på kolet och dra bindningen och håll musknappen påtryckt
 • byt bindningen mellan de mellersta kolen till en dubbelbindning: klicka med musens högra knapp > Type > Double
 • alternativt kan man klicka på bindningen > Insert > Bond > Double
 • lägg till väten: Structure > Add > Explicit Hydrogens
 • ordna: Structure > Clean 2D > Clean and Arrange in 2D

Cis-trans-isomererna kan betecknas med textverktyget. Programmet känner även själv igen möjligheten cis-trans-isomerer s.k. e/z-isomerer:

 • lägg till text: klicka på T-ikonen i vänstra verktygsbalken > klicka på stället dit texten ska läggas > skriv texten
 • alternativt kan du använda textverktyget: Insert > Text > klicka på stället dit texten ska läggas > skriv texten
 • koppla på E/Z-beteckningar: View > Stereo > E/Z Labels
 • märk den automatiska E-beteckningen som kommer ovan om dubbelbindningen

Om du vill flytta mellan former, dra på kolet och snygga upp den nya formen.

 • Structure > Clean 2D > Clean 2D and Arrange
 • koppla på E/Z-beteckningarna: View > Stereo E/Z Labels
 • märk den automatiska Z-beteckningen som kommer ovan om dubbelbindningen