Avläggaren av provet bootar sin dator från en minnepinne, vars operativsystem innehåller bifogade program. Programmen kan vara annars gratis eller avgiftsbelagda, men deras bruk i Abitti kräver inte anskaffning eller godkännande av licenser.

4F-Häfte matematisk text, ritverktyg, teckenscheman gratis https://fourferries.com/fi/4f-hafte/
Casio ClassPad Manager symbolisk beräkning (CAS) avgiftsbelagd https://edu.casio.com/products/classroom/cp2m
Dia vektorgrafik gratis, öppen källkod http://dia-installer.de
GeoGebra symbolisk beräkning (CAS) gratis, öppen källkod http://www.geogebra.org/cms/en
GIMP bildbehandling gratis, öppen källkod http://gimp.org
Inkscape vektorgrafik gratis, öppen källkod http://inkscape.org
KCalc räknare gratis, öppen källkod https://utils.kde.org/projects/kcalc/
LibreOffice textbehandling, kalkylprogram, presentationsgrafik, vektorgrafik gratis, öppen källkod https://www.libreoffice.org
LoggerPro analys av mätdata avgiftsbelagd http://www.vernier.com/products/software/lp
MAOL digitabeller tabellsamling i fysik, kemi och matematik avgiftsbelagd, med i studentexamen, i Abitti med inskränkt innehåll https://oppimisenpalvelut.otava.fi/tuotteet-ja-palvelut/lukio/maol-taulukot/
MarvinSketch kemiska strukturformler gratis för lärare och studerande https://www.chemaxon.com/products/marvin/marvinsketch
Mousepad texteditor gratis, öppen källkod https://community.linuxmint.com/software/view/mousepad
Okular presentationsprogam för dokument gratis, öppen källkod https://okular.kde.org/
Pinta bildbehandling gratis, öppen källkod http://www.pinta-project.com
Texas Instruments TI-Nspire CAS symbolisk beräkning (CAS) avgiftsbelagd https://education.ti.com/fi/products/computer-software/ti-nspire-cx-cas-student-sw
wxMaxima symbolisk beräkning (CAS) gratis, öppen källkod http://andrejv.github.io/wxmaxima


Presentationsvidor för bifogade program (på finska)