Efter provtillfället har du provprestationerna på USB-stickan.

Provprestationerna sparas oftast på samma sticka som provfilen efter att du klickat på knappen Överför provprestationerna. Innan du stänger provlokalens server får du gärna föra provprestationerna från USB-stickan till Abitti-sidan för bedömning. Då det lyckats kan KTP-stickan användas för nästa prov.

Om överföringen misslyckats ska du försöka spara prestationerna en gång till, antingen på samma sticka eller på en annan.
Då KTP-stickan, som provlokalens server startas med, används på nytt kommer de tidigare sparade provprestationerna att skrivas över. Så länge KTP-stickan inte använts kommer provprestationerna att finnas där.