ytl tikkuServersticka

För att starta upp provlokalens server behövs en snabbare sticka eftersom datorn skriver till och läser från stickan hela tiden. Den viktigaste egenskapen du ska använda i jämförelsen är 4K Write / 4K Read-hastigheterna samt att undvika krypteringsegenskaper och fingerläsare etc. På bilden från en  populär testsida tar du fram 4K-kolumnerna med de gula pilarna. Välj 16 GB som storlek och sortera enligt 4K Read. Du kan skaffa likadana som SEN använder i de elektroniska studentskrivningarna, Sandisk Ultra 3.0, trots att de inte längre är i toppen av jämförelsen.

 

 

 

Studerandens stickor

En vanlig duger för de studerande, men för den som uppdaterar stora mängder kan uppskatta en USB 3.0 med hög Write-hastighet. Stickor med metallskal kan ge intryck av hållbarhet, men ifall olyckan är framme kan den likaså söndra studerandens dator.

 

Förvaring

Stickorna kan gärna förvaras i återslutbara påsar med infoblad där datum och antal för stickorna och telefonnummer till helpdesk är nedskrivna. Möjligen kan även anvisningar ges hur sannolikt krånglande stickor ska märkas så att de kan undvikas fram till nästa uppdatering. Det ger också uppdateraren en fingervisning om problem. Stickpåsarna förvaras gärna centralt och de lärare som håller sina påsar i sina klassrum sörjer för att själv byta ut sina gamla stickor till uppdaterade. Därför är datumangivelsen rätt viktig.

Det är skäl att ha lika många stickor överlopps som man hinner uppdatera under en arbetsdag.