Till ett kursprov kan du bifoga olika typer av filer som studeranden hittar i en skild flik i webbläsaren.

Du kan lägga till filer som bilagor i kursproven, som finns i studerandens webbläsare i en egen flik. Material-fliken fliken kommer att bestå av en lista på de filnamn som använts, så ge akt på filnamnen. Filernas namn får inte innehålla procentmärket (%).

Det går att förhandsgranska bilagorna i webbtjänsten, men det lönar sig att testa kompatibiliteten speciellt med videofilerna och provmiljön.

Bilagorna kan maximalt vara 300 MB per prov. Märk, att om samma server har flera prov med stort antal bilagor, kan trafiken mellan servern och studerandenas maskiner stockas.

 

Gör så här vid editeringen av provet: