Virtuella provlokalsservrar har visat sig vara överlägset mera pålitliga och snabbare i förhållande till servrar som startas från USB-minne. Naksu gör det lättare att hantera virtuella provlokalsservrar. Den finns tillgänglig både för Linux och Windows.

 1. Intsallering av Naksu
 2. Användning av Naksu
 3. Hur man använder en virtuell provlokalsserver

 

Definitioner:

 • Värdmaskin. Fysisk dator, där man använder program för att skapa en virtuell maskin i den.
 • Virtuell provlokalsserver. En virtuell dator, som fungerar som provlokalsserver, som skapas i värdmaskinen genom programvara.

 

Intsallering av Naksu

 1. Installera VirtualBox och Vagrant enligt värdmaskinens operativsystem:
  1. Linux (Ubuntu):
   1. Stäng av SecureBoot-funktionen på servern. Det kan förhindra VirtualBox att fungera.
   2. Kontrollera att installationsmediet är en 64-bitversion.
   3. Börja serverinstallationen enligt Ubuntus anvisningar. Installera endast standardversionen ”standard system utilities”.
   4. Logga in som administratör och ge följande kommande i terminalfönstret:
    sudo apt-get install --no-install-recommends virtualbox-qt vagrant ubuntu-desktop terminator
  2. Windows:
   1. Ladda ner och installera (förutsätter omstart) en 64-bitars HashiCorp Vagrant och Oracle VirtualBox. Installationen förutsätter administratörsbehörighet.
 2. Ladda ner Naksu i värdmaskinen. Du kan lägga den vart som helst, t.ex. på värdmaskinens skrivbord eller i dina egna dokument. För att uppdateringen av Naksu ska fungera, bör användare av programmet ha skrivrättigheter till katalogen och naksu-filen.
 3. Linux: Lägg till naksu-filen utföringsrättigheter (Execute) antingen genom filhanteringen eller på komandoraden: ”chmod u+x naksu”
 4. Starta Naksu i värdmaskinen. När du starar Naksu för första gången uppdaterar den sig själv. Detta upprepas varje gång automatiskt då programmet startas.

Användning av Naksu

Starta Naksu i värdmaskinen. Om du har nätförbindelse och Naksu har fått en uppdatering, uppdaterar Naksu sig själv automatiskt. Om detta sker måste du starta om Användargränssnitt för NaksuNaksu på nytt.

Naksus användargränssnitt är delat i två delar.

 • I öppningsvyn ser man den installerade serverversionen, man kan starta servern och öppna den virtuella överföringsstickan dvs. ktp-jako -katalogen.
 • I administrationsegenskaperna (säkerhetskopiering, uppdatering osv.) kan öppnas genom ”Visa hanteringsegenskaper” -valet.

Hanteringsegenskaper

”Servernätverkshårdvara” ändrar på virtualla maskinens nätkort. Använd, om standardalternativet virtio orsakar problem.

”Säkerhetskopiera servern” skapar en säkerhetskopia av den virtuella servern antingen på värdmaskinens egen hårdskiva eller ett USB-minne. Säkerhetskopian innehåller serverns skiva i sin helhet och dess storlek kan vara många gigabytes.

Om du använder USB-minne eller -hårdskiva:

 • Fäst minnet i datorn före du startar Naksu
 • Om du använder Windows, lönar det sig att formatera USB-minnet till ntf
 • Om du använder Linux, lönar det sig att formatera USB-minnet till ext3

”Installera eller uppdatera server” är aktiv om maskinen har nätförbindelse. Installeringen av servern förstör den tidigare virtuella provlokalsservern och alla dess provprestationer.

 • ”Abitti-prov” installerar för bruk den nyaste Abitti-miljöns virtuella provlokalsserver.
 • ”Studentprovet” installerar den virtuella provlokalsservern som är i bruk i studentprov. Installeringen kräver Vagrantfile-filen, som kan laddas ner från examenstjänsten av rektorn. Filen kan sparas i värdmaskinen t.ex. på skrivbordet eller i hemkatalogen. Spara inte Vagranfile-filen i ktp-katalogen!

”Förstörning av servern”:

 • ”Avlägsna proven” avlägsnar provprestationerna från provlokalsservern och återställer servern till sitt ursprungsläge. Serverns skivavbild behöver inte laddas om. Denna knapp behövs vid slutet av studentexamensveckan, efter att säkerhetskopian har tagits av provlokalsservern.
 • ”Avlägsna servern” avlägsnar provprestationerna och alla nerladdade skivavbilder av de virtuella provlokalsservrarna. Denna knapp behövs endast vid specialfall, då den virtuella miljön har strulat till sig

Ofta frågade frågor gällande Naksu finns i Github-servicen.

Hur man använder en virtuell provlokalsserver

 

 1. Kopiera provuppgifterna (.meb eller .zip) till katalogen ktp-jako i värdmaskinen. Innehållet i denna katalog visas på den virtuella provlokalsservern liknande som på en USB-överföringssticka.
 2. Starta provlokalsservern med Naksu i värdmaskinen.
 3. Vid starten kan det visas en fråga om vilken nätadapter den virtuella provlokalsservern ska kopplas till. Följ installatörens anvisningar.
 4. Gå till fönstret för den virtuella provlokalsservern och ladda ned provuppgifterna på normalt sätt med knappen för import av nya provuppgifter. Du ser innehållet i katalogen ktp-jako när du trycker på länken på skrivbordet av den virtuella provlokalsservern.
 5. Håll provet på normalt sätt.
 6. Spara provprestationerna på den virtuella provlokalsservern i samma katalog som du hämtade provuppgifterna från. Filen med provprestationerna syns nu i katalogen ktp-jako i värdmaskinen. Du kan flytta dem därifrån till Abittis bedömning (eller i studentexamen till examenstjänsten).
 7. Släck den virtuella provlokalsservern i det övre högra hörnet.

 

 

Naksu har fått sitt namn av Abitti-lärare Onervas katt. Naksu är öppen källkod (se. ändringsloggen).