Tämä ohje on muunnelma Ylioppilastutkintolautakunnan virallisesta Valvojan ohjeesta, jota sovelletaan ylioppilastutkinnon kokeissa. Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Abitti-kokeiden järjestämistä eikä se korvaa, täydennä tai ole vaihtoehtoinen viralliselle ohjeelle.

 

Ohjeita ongelmatilanteisiin

Alla on lueteltu yleisimmät ongelmatilanteet ja annettu ohjeet niiden ratkaisemiseksi.

Äänitesti tai kokeessa olevat äänet eivät kuulu

Mikäli äänet eivät kuulu, voi äänitestin sulkea ja avata uudestaan. Äänitestin saa esiin klikkaamalla näytön oikeassa ylänurkassa olevaa kuulokekuvaketta. Tarvittaessa koneen voi joutua käynnistämään uudelleen. Myös kuulokkeet voi vaihtaa ja tarvittaessa käytetään lukion varakonetta ja -kuulokkeita.

Äänenvoimakkuuden säätäminen kokeen aikana

Kokeen aikana äänenvoimakkuutta voi säätää äänitestillä. Äänitestin saa esiin klikkaamalla näytön oikeassa ylänurkassa olevaa kuulokekuvaketta.

Kokeen suorittaja poistuu hetkeksi paikaltaan

Jos opiskelija poistuu paikaltaan esimerkiksi vessaan, hän kytkee näytönsäästäjän päälle klikkaamalla koejärjestelmän yläreunassa näkyvää lukon kuvaa.

Kokeen suorittaja jatkaa jo aloitettua suoritusta

Mikäli kokelaan kone on jouduttu käynnistämään uudelleen ja/tai kokelas jatkaa kokeen suorittamista varakoneella, täytyy hänen kirjautua uudestaan koejärjestelmään. Uudelleen kirjauduttaessa valvoja tunnistaa kokelaan avainlukulistaa käyttäen. Kokeen suorittaja voi jatkaa työskentelyään siitä, mihin vastaaminen jäi.

Kokeen suorittaja siirtyy varakoneelle

Mikäli kokeen suorittaja ei voi jatkaa kokeen suorittamista omalla koneellaan,  voidaan hänelle antaa käyttöön varakone lisälaitteineen. Kokeen suorittajan omaan koneen sammuttaminen tapahtuu seuraavasti:

 • Kokeen suorittaja tallentaa erillisten ohjelmien (esim. tekstinkäsittely, piirtäminen, laskimet) avoimet dokumentit tiedostoiksi.
 • Kokeen suorittaja sulkee koetehtävät ja ‑aineistot sisältävät selainikkunat.
 • Kokeen järjestäjä tarkastaa valvojan koneen näytöltä, että kokelaan tiedostot ovat tallentuneet. Jos valvojan näyttö ilmoittaa virheestä kokelaan tiedostojen varmuuskopioinnissa, on odotettava hetki tai pyrittävä korjaaman verkon virhe.
 • Kokeen suorittaja sammuttaa koneensa näytön oikeasta ylänurkasta tai painamalla pitkään tietokoneensa virtapainiketta.

Kokeen suorittaja on kadottanut koetehtävät

Jos kokelas on kadottanut koenäkymän, toimitaan seuraavasti:

 • Kokelas sulkee kaikki avoimet ikkunat klikkaamalla ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa X-painiketta.
 • Jos sovellus (esim. LibreOffice) kysyy, tallennetaanko tiedosto, se tallennetaan.
 • Siirrytään seuraavaan ikkunaan painamalla Alt-Tab.
 • Vaiheita 1-3 toistetaan, kunnes ikkunoita ei enää ole.
 • Avataan selain, jossa koenäkymä on: Sovellukset > Selain.

Kokelaan koneen USB-muisti irtoaa

Kokelaan koneen näytölle tulee ilmoitus USB-tikun irtoamisesta. Valvoja neuvoo kokelasta tekemään näin:

 • Kokelas sammuttaa koneensa. Tässä vaiheessa kone voi vaatia virtapainikkeen painamista pitkään (5-10 sekunnin ajan).
 • Kokelas irrottaa USB-muistin koneesta ja liittää se koneeseen takaisin. Jos mahdollista, käytetään toista USB-liitäntää.
 • Kokelas käynnistää koneen uudelleen.
 • Kokelas syöttää henkilötietonsa ja valitsee kokeen, jonka jälkeen valvoja tarkastaa hänen henkilöllisyytensä kuten kokeen alussa.

Jos tilanne toistuu saman kokelaan kohdalla, kokelas siirretään varakoneelle ja koneen käynnistämiseen tarkoitettu USB-muisti vaihdetaan.

Kokelaan kone käynnistyy kokeen aikana uudestaan

Mikäli kokelaan kone käynnistyy uudelleen, saattaa kyseessä olla vilppiyritys tai tekninen vika. Valvojan harkinnan mukaan kokelas jatkaa kokeen suorittamista joko omalla koneellaan tai varakoneella.

Kokelaan verkkoyhteys katkeaa

Koejärjestelmä ilmoittaa kokelaalle ja valvojalle, mikäli yhteys koetilan palvelimelle katkeaa. Kaikki kokelaan siihen mennessä laatimat vastaukset ovat tallentuneet, eikä työskentely voi jatkua ennen yhteyden palaamista. Tarkista, että verkkokaapeli on huolellisesti kiinnitetty kokelaan koneeseen ja kytkimeen.

 • Jos kokelaalla on avoimia dokumentteja erillisissä sovelluksissa (esim. tekstinkäsittely, piirtäminen, laskimet), hänen tulee tallentaa ne tiedostoiksi. Kone on siirrettävä toiseen verkkoliitäntään esimerkiksi varapaikalle, jotta tiedostot voivat varmuuskopioitua koetilan palvelimelle. Tarvittaessa otetaan yhteyttä YTL:ään.
 • Jos kokelaalla ei ole avoimia dokumentteja erillisissä sovelluksissa, kokelaan kone käynnistetään uudelleen.

Jos ongelma toistuu, kokelas siirretään varakoneelle.

Useiden kokelaiden yhteys koetilan palvelimelle katkeaa

Jos yhteys koetilan palvelimelle katkeaa samanaikaisesti kaikilta kokelailta, tarkistetaan ensin koetilan palvelimen verkkokaapelin liitäntä. Jos kaapeli on kiinnitetty palvelimeen, jatketaan ongelman selvittämistä kohdan ”Koetilan palvelimen toimintahäiriö” mukaisesti.

Koetilan palvelimen toimintahäiriö

Koetilan palvelimen toimintahäiriöt ilmenevät kaikkien kokelaiden havaitsemina ongelmina. Jos yhteys koetilan varapalvelimelle on toiminut normaalisti ennen toimintahäiriötä, toimitaan seuraavasti:

 • Valvoja sammuttaa sekä koetilan palvelimen että koetilan varapalvelimen näytön oikeasta ylänurkasta.
 • Valvoja käynnistää koetilan varapalvelimen koetilan palvelimeksi.
 • Kokelaat voivat jatkaa kokeen suorittamista normaalisti.

Koetilan varapalvelimen toimintahäiriö

Koetilan varapalvelimen toimintahäiriö ilmenee koetilan palvelimella ja/tai koetilan varapalvelimella. Kokelaat voivat jatkaa kokeen suorittamista normaalisti. Tarkistetaan ensin koetilan varapalvelimen verkkoyhteys. Sen jälkeen yritetään käynnistää varapalvelin uudelleen ensin samalta USB-muistilta ja jos tämä ei auta, sen jälkeen käyttämättömältä koetilan palvelimen USB-muistilta. Jos nämä yritykset eivät korjaa tilannetta, selvitetään, löytyykö lukiosta uusi tietokone koetilan varapalvelimeksi. Uusi varapalvelin käynnistetään käyttämättömältä palvelimen USB-muistilta.

Sähköt katkeavat koko rakennuksesta

Jos sähköt katkeavat koko rakennuksesta, voidaan koetta jatkaa akkuvarmistuksen avulla. Viiden minuutin sähkökatkon jälkeen kokelaita pyydetään tallettamaan tiedostonsa (esim. LibreOffice, Geogebra) ja sammuttamaan koneensa näytön oikeasta ylänurkasta. Valvojat seuraavat verkkoon liitettyjen koneiden määrää valvojan näytön yläreunasta. Kun kaikki koneet ovat poistuneet tutkintoverkosta, valvoja sammuttaa ensin koetilan palvelimen ja sen jälkeen koetilan varapalvelimen.

Sähköjen palauduttua valvoja käynnistää koetilan palvelimen ja varapalvelimen. Tämän jälkeen kokelaita pyydetään käynnistämään koneensa.