Onnistuneen matemaattista tekstiä sisältävän koesuorituksen voi tehdä Abitissa monella eri tavalla. Vastausta voi luonnostella kynällä ja paperilla, mutta lopullinen koesuoritus täytyy koota kokeen vastausikkunaan hyödyntäen kaavaeditoria ja kuvankaappauksia oheisohjelmista.

Abitin vastauskenttä

Abitti-kokeessa on kahdenlaisia avoimia vastauskenttiä: kenttiä joihin voi lisätä pelkkää tekstiä sekä kenttiä joihin voi lisätä kuvia ja kaavoja. Jälkimmäiset tunnistaa siitä, että niiden alta löytyy teksti ”Ohje kuvien ja kaavojen liittämiseen”, jota painamalla näkee lisäohjeita.

Opettaja voi tehdä kahdenlaisia kokeita Abitissa: kokeita joissa on kaikki koejärjestelmän oheisohjelmistot käytössä sekä sellaisia kokeita, joissa on estetty niiden oheisohjelmien käyttö, jotka YTL on kieltänyt matematiikan kokeiden A-osassa. Koetyypin valinta vaikuttaa luonnollisesti kuvankaappauksien käyttöön kokeessa.

Jos vastauskenttään saa lisätä kuvia ja kaavoja (mikä lienee tyypillistä matemaattisten aineiden kokeissa), niin matemaattista tekstiä pystyy tuottamaan vastauskenttään kolmella eri tavalla:

  1. Kaavaeditorilla
  2. Kuvankaappauksilla oheisohjelmista
  3. Koejärjestelmän ohjeista kopioimalla

Vastausikkunan demoversio löytyy osoitteesta https://math-demo.abitti.fi. Demo sisältää kaavaeditorin ja toiminnallisuudet kuvien liittämisestä leikepöydältä ja kaavojen tuonnista koeohjeista.

Oheisissa YTL:n videoissa näytetään, miten Abitti taipuu matematiikan kokeessa vastaamiseen: