Abitin vastauskenttä

Onnistuneen koesuorituksen voi tehdä Abitissa monella eri tavalla. Vastausta voi luonnostella kynällä ja paperilla, mutta lopullinen koesuoritus täytyy koota kokeen vastausikkunaan hyödyntäen kaavaeditoria ja kuvankaappauksia oheisohjelmista.

Abitti-kokeessa on kahdenlaisia avoimia vastauskenttiä: kenttiä joihin voi lisätä pelkkää tekstiä sekä kenttiä joihin voi lisätä kuvia ja kaavoja. Jälkimmäiset tunnistaa siitä, että niiden alta löytyy teksti ”Ohje kuvien ja kaavojen liittämiseen”, jota painamalla näkee lisäohjeita.

Opettaja voi tehdä kahdenlaisia kokeita Abitissa: kokeita joissa on kaikki koejärjestelmän oheisohjelmistot käytössä sekä sellaisia kokeita, joissa on estetty niiden oheisohjelmien käyttö, jotka YTL on kieltänyt matematiikan kokeiden A-osassa. Koetyypin valinta vaikuttaa luonnollisesti kuvankaappauksien käyttöön kokeessa.

Vastausikkunan demoversio löytyy osoitteesta https://math-demo.abitti.fi. Demo sisältää kaavaeditorin ja toiminnallisuudet kuvien liittämisestä leikepöydältä ja kaavojen tuonnista koeohjeista.

Yleisohjeet

Alla löytyvissä videoissa esitellään keskeiset asiat, jotka helpottavat kokeen suorittamista Abitissa. Videot löytyvät koejärjestelmän ohjeista, jotka löytyvät kokeessa yläpalkin kysymysmerkistä tai Sovellukset-valikosta. Ohjeet löytyvät myös verkosta osoitteesta https://cheat.abitti.fi ja ne sisältävät muitakin ohjeita sekä ainekohtaisia tausta-aineistoja.

 

Äänitestin tekeminen from Digabi on Vimeo.

Poistetun tekstin palauttaminen from Digabi on Vimeo.

Vastauslaatikon suurentaminen from Digabi on Vimeo.

Tiedostojen tallentaminen from Digabi on Vimeo.

Kuvankaappauksen liittäminen vastaukseen from Digabi on Vimeo.

Ikkunoiden ja välilehtien järjestäminen from Digabi on Vimeo.

Matemaattisen tekstin kirjoittaminen

Jos vastauskenttään saa lisätä kuvia ja kaavoja (mikä lienee tyypillistä matemaattisten aineiden kokeissa), niin matemaattista tekstiä pystyy tuottamaan vastauskenttään kolmella eri tavalla:

  1. Kaavaeditorilla
  2. Kuvankaappauksilla oheisohjelmista
  3. Koejärjestelmän ohjeista kopioimalla

Oheisissa YTL:n videoissa näytetään, miten Abitti taipuu matematiikan kokeessa vastaamiseen:

Katso lisäksi:

Kemian rakennekaavojen piirtäminen

Kemiassa piirretään rakennekaavoja. Niiden piirtämistä varten Abitissa on MarvinSketch-ohjelmisto. Tässä tiivis opastus MarvinSketchin käyttöön. Ensimmäisten digitaalisten kokeiden tehtävänlaadinnassa otetaan huomioon kokelaiden ja opettajien totutteleminen uuteen koeympäristöön ja teknisiin ratkaisuihin.