Koetilanteen jälkeen koesuoritukset ovat USB-muistitikulla.

Koesuoritukset tallentuvat Tallenna koesuritukset-nappia painamalla samalle tikulle missä myös koetiedosto sijaitsee. Ennen koetilan palvelimen sulkemista on hyvä viedä koesuritukset Abitti-sivulle arviointia varten. Kun tämä on tehty, KTP-tikkua voi käyttää uudelleen seuraavassa kokeessa.

Jos suoritusten siirto epäonnistui kokeile uudelleen, joko samalla tikulla tai toisella.
Kun KTP-tikkua, jolla koetilan palvelin on käynnistetty, käytettään uudessa kokeessa, sille aikaisemmin tallennetut koesuoritukset häviävät. Voit siis hakea aiemmat koesuoritukset KTP-tikulta niin kauan kunnes sitä ei ole käytetty uudelleen.