Vilka uppgiftstyper kan Abitti-proven innehålla? #19

Abitti utvecklas hela tiden och nya egenskaper införs vartefter. I Abitti-systemet kan man för närvarande (12/2015) sammanställa prov som innehåller textsvar, flervalsfrågor som kan rättas automatiskt och lucktest med flerval (text eller meningar som ska kompletteras med ett/flera ord).

Till textsvar kan studeranden bifoga en skärmdump, om provredigeraren har tillåtit detta. Detta gör att de program som finns i operativsystemet DigabiOS kan utnyttjas som en del av provsvaret. Läs mer