Vilka material kan bifogas ett Abitti-prov? #15

Du kan bifoga bilder, PDF-filer, LibreOffice-filer, videor och ljudfiler samt JavaScript-program. Läs mer på bloggen