Varför är inte alla datorer kompatibla med Abitti?

Abitti har framgångsrikt använts med tusentals datormodeller. Till exempel används över 2000 datormodeller under de största provdagarna i studentexamen. Vissa datormodeller är ändå inte kompatibla med Abitti. Typiskt är att kompatibilitetsproblemen gäller nyare datormodeller. Situationen ändrar efter att nya Linux-drivrutiner utvecklas för komponenterna i datorerna. Drivrutinen är det program, som får de fysiska komponenterna att kommunicera med datorns operativsystem. Drivrutinerna är operativsystemsspecifika. Nya datormodeller med nya komponenter kommer hela tiden ut på marknaden, och alla behöver nya drivrutiner.

Operativsystemet är ett datorprogram som möjliggör att andra program fungerar, till exempel genom att erbjuda dem funktionaliteter från fysiska komponenter och filsystem. De vanligaste operativsystemen är olika versioner av Windows, MacOS och Linux. Drivrutinerna för operativsystemen utvecklas av vissa komponenttillverkare själva eller av enskilda programmerare, företag och kollektiv. Abitti använder sig av Debian Linux -operativsystemet, till vilket fogats de nyaste paketerade kärnorna (eng. kernel) för Debian. I Linux innehåller dessa paket drivrutinerna. När nya kärnor med långtidsstöd publiceras tas de i bruk i Abitti i samma takt. Studentexamensnämnden deltar inte i utvecklingen av Linux-drivrutiner för enskilda komponenttillverkare och kan inte påverka om en viss komponent har fungerande Linux-drivrutiner eller inte.

Dessutom har några datortillverkare hindrat att deras datorer fungerar med något annat operativsystem än det som kom med datorn vid försäljningen. Studentexamensnämnden kan inte påverka denna typ av affärsverksamhetsbeslut.