Tips för anskaffning av dator

Vid anskaffning av datorn lönar det sig att i första hand fundera på hur den bäst lämpar sig för gymnasiestudier. Det går bäst att få information från det egna gymnasiet hurudan dator bäst lämpar sig för läromiljön i det ifrågavarande gymnasiet. I Abitti-prov används inte datorns egna program eller filer. Därför ställer Abitti inga krav på datorns program eller operativsystem.

Små maskiner är ofta behändiga men på grund av storleken är också tangentbordet och skärmen obekvämt små. Det tar tid att rulla bland innehållet på skärmen och hitta fönster som behövs för arbetet. Det är värt att välja en dator vars storlek är sådan att det känns bra att arbeta med den, men att det även är lätt att ta den med sig dit det behövs. Pekplattorna fungerar oftast inte i Abitti, så det är bra att ha en extern mus till datorn. En extern mus är även en ergonomisk lösning.