Rapporter om datorer som använts i Abitti-prov

Abitti är kompatibelt med en stor mängd datormodeller. Rapporter om datorer som använts i Abitti-prov finns på adressen http://hwdata.abitti.fi.

Datorerna som rapporterats har framgångsrikt startats med examinandminnespinnen och man har utfört en provprestation, som returnerats till Abittis bedömningstjänst. Det går inte att dra slutsatser om Abitti-kompatibiliteten för datorernas inbyggda funktionaliteter genom rapporterna. Till exempel har man kunnat använda en extern WLAN-tilläggsutrustning för trådlöst nätverk eller provprestationen kan ha varit gjord med trådförbindelse.

Dessutom kan två datorer, som är av samma märke och modell, innehålla olika komponenter. På produktionslinjen kan en komponent ha bytts till en annan under produktionen av modellen eller så beror skillnaden i komponenter på att det vid anskaffningen har varit möjligt att skräddarsy datorn. Detta syns till exempel på skillnader i processorn och mängden minne mellan olika datorer, men olikheterna kan även beröra till exempel nätkort. På grund av detta kan man endast försäkra sig om Abitti-kompatibiliteten genom att pröva.