Möjliga problem med Windows-datorer

Couldn’t clean the drive

Lösning: Avlägsna minnepinnen och fäst den på nytt i datorn.

Efter dupliceringen meddelar Etcher, att det finns fel i minnepinnen och föreslår att skaffa en ny pinne.

Lösning: Om din dator inte var kopplad till elnätet, pröva att duplicera minnepinnen på nytt med datorn kopplad.