Miksi kaikki tietokoneet eivät ole Abitti-yhteensopivia?

Abittia on käytetty onnistuneesti tuhansilla tietokonemalleilla, esimerkiksi isoimmissa ylioppilastutkinnon koepäivissä käytetään yli 2000 eri tietokonemallia. Jotkin konemallit eivät kuitenkaan ole yhteensopivia Abitin käyttöjärjestelmän kanssa. Tyypillisesti yhteensopivuusongelmia on uusimpien tietokonemallien kanssa. Tilanne muuttuu, kun tietokoneiden komponenttien Linux-laiteajurit kehittyvät. Laiteajuri on ohjelma, joka saa tietokoneen fyysisen komponentin keskustelemaan tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa. Ajurit ovat käyttöjärjestelmäkohtaisia. Markkinoille tulee koko ajan uusia tietokonemalleja, joissa on uusia komponentteja, joille tarvitaan uusia ajureita.

Käyttöjärjestelmä on tietokoneohjelma, joka mahdollistaa muiden ohjelmien toiminnan esimerkiksi tarjoamalla niille fyysisten komponenttien toiminnallisuuksia ja tiedostojärjestelmän. Tyypillisimpiä käyttöjärjestelmiä ovat eri Windows, MacOS ja Linux-käyttöjärjestelmät. Ajureita käyttöjärjestelmiin kehittävät laitevalmistajat itse tai aktiivisesti käyttöjärjestelmän kehitykseen osallistuvat yhteisöt ja yritykset sekä yksittäiset ohjelmoijat. Abitissa käytössä on Debian Linux -käyttöjärjestelmä, johon on lisätty uusimmat Debianiin paketoidut ytimet (eng. kernel), joka Linuxissa sisältää laiteajurit. Kun uusia pitkän tuen ytimiä julkaistaan otetaan ne Abittiin käyttöön samaan tahtiin. Ylioppilastutkintolautakunta ei toimi tietyn komponenttivalmistajan ajurien kehittäjänä, eikä pysty vaikuttamaan siihen onko tietyllä komponentilla toimivia Linux-ajureita.

Lisäksi, jotkin tietokonevalmistajat ovat estäneet tietokoneensa käynnistämisen millään muulla kuin tietokoneen mukana myytävällä käyttöjärjestelmällä. Ylioppilastutkintolautakunta ei voi vaikuttaa tämänkaltaisiin liiketoimintaratkaisuihin.