Lisäohje

  • -napilla pääset pois siitä ympäristöstä, jossa olet. Edellisessä kohdassa eksponentista. Vaihtoehtoisesti voit paina hiirellä kursorin osoittamaan haluamaasi kohtaan.
  • Jos kaavaeditorissa painat nappia Esc siirryt pois kaavasta. Jos kaavaeditorissa painat nappia Enter siirryt uuteen kaavaan uudella rivillä. Jälkimmäinen on erityisen kätevää, jos ratkaiset yhtälöä.
  • ^-merkin saa painamalla Shift + ¨ + Space.
  • Vaihtoehtoisesti: eksponentin saa myös painamalla ensin kaavahahmoa ja sitten kirjoittamalla kantaluvun ja eksponentin. Saat myös eksponentin/yläindeksin 2 painamalla erikoismerkkiä .
  • Vastaavasti alaindeksin saa alaviivamerkillä _ (Shift + -).