Kan jag dela provet med en kollega? #16

Du kan återanvända prov. Ladda ned ett prov du hållit som en zip-fil till din dator i Oma.abitti.fi på fliken Provuppgifter. Sedan kan du ladda upp det som ett nytt prov i Oma.abitti.fi eller dela filen med din kollega. Läs mer på bloggen

För närvarande kan du inte radera eller dölja gamla prov i Oma.abitti.fi.