Kan jag använda verktyg som är externa från SEN vid anordnande av ett Abitti-prov? #14

Utvecklingen av Abitti fortsätter steg för steg i riktning mot den elektroniska studentexamen. I praktiken innebär detta att vi i utvecklingsarbetet tvingas prioritera funktioner som är viktiga med hänsyn till studentprovet, men som inte nödvändigtvis syns i skolornas vardag.

SEN förhåller sig positivt till samarbete och aktivitet, men svarar inte för externa tjänsters underhåll, kundservice eller kompatibilitet med kursprovsystemet Abitti.