Kan Abitti användas av andra än gymnasier? #20

Vem som helst kan använda Abitti efter att ha godkänt användarvillkoren för tjänsten. Kom dock ihåg att Abitti byggs upp på studentprovens villkor, vilket inverkar på tjänsten egenskaper.