Hur ska jag göra då jag inte kan ladda upp en andra/tredje grupps Abitti-provprestationer till ett redan hållet Abitti-prov i Oma.abitti.fi? #10

För närvarande går det att exportera en undervisningsgrupps provprestationer till ett och samma Abitti-prov i Oma.abitti.fi. Om du vill ha samma prov för flera grupper, kopiera provet för respektive undervisningsgrupp. Läs mer på bloggen.
Om du redan har hunnit hålla samma Abitti-prov för flera undervisningsgrupper, kontakta Abitti-stödteamet.