Hur returnerar jag Abitti-proven till studerandena? #17

Bedömning och returnering av prov sker i Oma.abitti.fi på fliken Prestationer, se här (på finska)

Du kan returnera de bedömda Abitti-proven inklusive kommentarer och poäng till studerandena per e-post. Alternativt kan du skriva ut proven inklusive kommentarerna på papper eller som en PDF-fil.