Extra-anvisning

  • Alternativt: I stundetprovet eller Abitti, tryck på tangentkombinationen Ctrl + e.