Extra-anvisning

  • Alternativt: du kan skapa en formel, skriva order eller och sedan lägga nästa formel efter order.
  • Med knappen kommer du ut ur textmiljön och från bråkuttrycket