Extra-anvisning

  • Med -knappen förflyttar du dig från den miljön du befinner dig i. I föregående fall från exponenten. Alternativt kan du förflytta dig genom att trycka med musen kursorn till lämpligt ställe.
  • Om du trycker på knappen Esc i editorn förflyttar du dig till normalläge i svarsfältet. Om du trycker på kanppen Enter i editorn förflyttar du dig till en ny formel på en ny rad. Det senare är behändigt ifall du löser en ekvation.
  • ^-tecknet uppenbarar med Shift + ¨Space.
  • Alternativt: exponenten fås även genom att först trycka på ikonen och sedan fylla i talen. Du får även överindexet/exponenten 2 genom specialtecknet
  • Liknande får du underindex genom tecknet _ (Shift + -)