Duplicering av minnepinnar som på Studentexamensnämnden

På Studentexamensnämnden använder man programmet USB-Monster för att duplicera minnespinnar. Programmet installeras automatiskt på Linux-servrar som är installerade enligt instruktionerna för detta.