Chromebook-datorer

Att starta Chromebook-datorer från extern minnepinne är förhindrat. I regel går det därför inte att starta datorn i Abitti.

I vissa modeller går det att kringgå hindret med hjälp av Googles anvisningar, men åtgärden tömmer datorns hårdskiva. Användningen av anvisningen sker på eget ansvar.