Extra-anvisning

  • *-tecknet får du genom kombinationen Shift'
  • Alternativt: multiplikationstecknet får du även genom ikonen eller snabbkommandot
    cdot.
  • Alternativt: istället för ikonen kan du använda snabbkomandot
    pm.