Den nya virtuella provlokalservern fixar kompatibilitetsproblemet med VirtualBox 6.1

En ny Vagrant-fil som löser kompatibilitetsproblemet med VirtualBox version 6.1 kan laddas upp på den virtuella provlokalsservern genom att uppdatera Abitti-provservern med Naksu. För att fungera kräver den nya Vagrant-filen att versionen på den installerade HashiCorp Vagrant är minst 2.2.7 (för tillfället den nyaste publicerade versionen). Även Naksu har uppdaterats till version 1.11.0 och fungerar …
Läs mer…

Störning förbi i Abittis förhandgranskning

Det var en störning i Abitti provredigerings förhandgranskning på gång gällande prov med base64-koderat bilagor, <audio> och <video> -markering och stylinformation från 29.1 till 30.1. kl 15.45. Felet har nu fixats. Vi beklakar olägenheten som felet orsakat.

Uppdateringar till Abitti-provredigering

Uppdaterat 12.2.2020 se överstrykning. Oma.Abitti.fi-tjänsten har uppdaterats med följande egenskaper: Prov som innehåller bilagor kommer att anpassas till ett nytt provformat. Om du vill hänvisa till en bilaga i provuppgiften bör du följa följande anvisningar: Skärmbild: <e:image src=”BILDENS_NAMN.SUFFIX” /> <img src=”/attachments/bild.png” /> Hänvinsing till en bilaga: <e:attachment-link ref=”BILAGANS_NAMN.SUFFIX” /> <a target=”_blank” href=”/attachments/bilaga.odt”>Text</a> Hänvisningar till bilder …
Läs mer…

En ny Abitti-version har publicerats

En ny Abitti-version har publicerats idag den 17.1.2020. För användaren syns följande ändringar: Den samiska tangentbordskartan har korrigerats så att den återspeglar tangentbordslayouten. Statistikinsamlingen för datorer har fixats (hwdata.abitti.fi). Provmiljöns instruktioner har kompletterats med exakta värden för trigonometriska funktioner. Belastningstestet för provmiljön använder sig av det nya provformatet. Ändringarna som publicerats med denna Abitti-version tas …
Läs mer…

Störningen förbi

Webbsidorna abitti.fi och oma.abitti.fi var nere den 9.1.2020 mellan kl. 16.36 – 19.53. Vi beklagar olägenheten som felet orsakat.

Nästa vecka uppdateras Abitti

I slutet av nästa vecka (vecka 3) publiceras en ny version av Abitti. Vi rekommenderar att gymnasierna uppdaterar i åtminstone sina serverpinnar och virtuella servrar eftersom datainsamlingen av fungerande datormodeller (https://hwdata.abitti.fi, nu även på svenska!) inte har fungerat i den nuvarande versionen. Den nya versionen fungerar ihop med den nuvarande, dvs. nuvarande servrar fungerar med …
Läs mer…

Tre Abitti-svar synts åt utomstående

Abitti har haft en dataskyddslucka, med vilket man genom att ändra på slutet ett svars kända krypterade URL-adress slumpmässigt kunnat hitta ett annat svar. Efter undersökningar, har man kommit fram till att med hjälp av denna lucka har tre svar visats åt utomstående. Omedelbart efter att luckan har kommit till kännedom, har krypteringen av URL-adresser …
Läs mer…