Abitti denna höst: det gamla provformatet tas ur bruk och pinnarna uppdateras

Denna höst genomgår Abitti den största förändringen hittills i sin historia. MEB-provformatet, också känt som JSON-formatet, som lanserades då Abitti kom ut år 2015 tas ur bruk på serverpinnarna. Detta innebär att prov som konstruerats i det gamla MEB-formatet inte längre kan hållas. SEN slutar stöda stödet för MEB-formatet i Abitti eftersom det inte på …
Läs mer…

Urbruktagandet av MEB-formatet är den största förändringen i Abittis historia

MEB-provformatet tas ur bruk stegvis under hösten 2022 och våren 2023. Tiotusentals prov har konstruerats i detta format, och miljoner provprestationer har lämnats in till dessa prov. MEB-formatet tas ur bruk eftersom tiden gått om det Innan de första studentexamensproven visste ingen exakt hurdana uppgifter de digitala studentexamensproven skulle komma att innehålla. Provkonstruktörerna hade en …
Läs mer…

Den nya versionen av Abitti innehåller de instruktioner som finns med i hösten examensprov

I den version av Abitti som ges ut idag, ABITTI2226G och SERVER2226A, finns den version av provsystemets instruktioner som används i höstens studentexamensprov med. Instruktionerna är nu mera omfattande än tidigare. Som vanligt kan instruktionerna även ses på adressen https://cheat.abitti.fi.  Den nya versionen av Abitti innehåller även de versioner av Linux-kerneln som används i höstens …
Läs mer…

Användningen av AbittiUSB upphörde 20.6.2022 

För ett år sedan avslutade vi distributionen av AbittiUSB-programmet som används för skrivningen av de USB-minnen som används i Abitti. Innan dess hade vi i åratal rekommenderat balenaEtcher-programmet för att skriva minnespinnarna. Den är enkel att använda, öppen källkod och tillgänglig för flera olika operativsystem – allt som allt så bra att underhållet av SEN:s …
Läs mer…

Tre datasäkerhetssårbarheter har åtgärdats i Abitti

Tre datasäkerhetssårbarheter har åtgärdats i Abitti. Den mest kritiska av de tre har möjliggjort en attack mot en användare av webbtjänsten oma.abitti.fi (t.ex. mot en lärare). De två andra sårbarheterna berör provtillfället. Rapporterna av alla tre sårbarheterna bygger på en rapport som Studentexamensnämnden fått av en utomstående person. Filerna med bilagor till proven i webbtjänsten …
Läs mer…

Uppdaterad MAOL digitabeller i den nya versionen av Abitti

Det finns inga större synliga förändringar i Abitti-versionen som publicerats idag. Otava har uppdaterat MAOL digitabeller till en ny version. Utskriftsfönstret på fliken Programmering i provmiljöns instruktioner visar nu även längre utskrifter som kan kopieras till urklippet. Funktionaliteten som ansvarar för den tekniska övervakningen i provmiljön har ersatts med en ny, som ger mer tillförlitlig …
Läs mer…