Alkuun pääset kahdella tietokoneella, kolmella muistitikulla ja verkkokaapelilla. Kokeen laadintaan pääset tutustumaan vaikka heti!

Laadi ensimmäiset koekysymykset

 • Koekysymysten laadintaa ja arviointia varten opettajan on rekisteröidyttävä Abittiin. Aloita heti! (ohje)
 • Ensin laadi koekysymykset. Kysymysten laatiminen voidaan tehdä tavallisella koneella, jossa on internetyhteys.

Yhdistä koneet verkkokaapelillaKokeile kahdella koneella

 • Laadi koekysymykset.
 • Laadi USB-muistit (vähintään 4Gt opiskelijan tikku, 8 Gt palvelintikku), joilta tietokoneet käynnistetään. (ohje)
 • Opiskelijoiden tietokoneet ja palvelinkone käynnistetään USB-muisteilta. (ohje)
 • Siirrä koekysymykset tavallisella USB-muistitikulla palvelimelle.
 • Yhdistä opiskelijan tietokone palvelinkoneeseen. Koe voi alkaa!
 • Opiskelija kirjoittaa kokeen alkaessa nimensä ja aloittaa luvan saatuaan.
 • Opiskelijan vastaukset tallentuvat automaattisesti palvelimelle.
 • Kokeen päätyttyä ota vastaukset talteen palvelimelta ja siirrä ne tavallisella USB-muistitikulla Abittiin arvosteltavaksi.
 • Lopuksi voit arvioida vastaukset.

 

IlpoKoetilanteen järjestelyt

 • Tarvikkeet koetilan rakentamiseen 30 opiskelijalle maksavat noin 590€! (ostoslista)
 • Koetilaan rakennetaan paikallinen verkko, joka yhdistää opiskelijoiden koneet palvelimeen kytkimien välityksellä. Koetilanteessa ei ole internetyhteyttä. (ohje , video)
 • HUOM! Varsinaisissa ylioppilaskirjoituksissa YTL suosittelee langallista verkkoa, langattoman verkon rakentamiseen on haettava lupa. Lue lisää Digabin sivuilta.
 • Abitti esittelee sähköisen ylioppilaskokeen järjestämistä kurssikokeen keinoin. Sähköisen ylioppilaskokeen järjestäminen on kuvattu järjestämisohjeessa, joka löytyy YTL:n sivuilta.
 • Kun verkko on rakennettu, koetilanne sujuu kuten kahden koneen kokeilussa (ks. yllä).

Vinkkejä koetilanteeseen

 • Koneen käynnistämistä USB-tikulta kannattaa harjoitella ennen varsinaista koetilannetta. Lisäksi kannattaa varata muutama varakone koetilanteeseen.
 • Abitti on turvallinen ja toimintavarma. Ongelmatilanteissa kone kannattaa käynnistää uudelleen ja tarkistaa, että ethernet-kaapeli on kunnolla kiinnitetty. Tarvittaessa vaihdetaan konetta. (ohje)
 • Voit käyttää laatimiasi tikkuja uudelleen. Kaikki opiskelijoiden tiedot nollautuvat tikuilta, kun siirrät uuden kokeen palvelimelle.
 • Tikut kannattaa jakaa opiskelijoille vasta juuri ennen kokeen alkamista huijausyritysten estämiseksi.
 • AbittiUSB-ohjelmassa näet, ovatko tikkusi ajan tasalla vai onko uudempi versio saatavilla. Laadi samalla kerralla USB-muistit kokelaita ja palvelinta varten. (ohje)

Tukea & palautetta

 • Abitti-tukitiimi auttaa kouluja koetilanteessa ja kaikki palaute on meille tervetullutta. Katso tarkemmat yhteystiedot!

Koetilanteen jälkeen

 • Koetilanteen jälkeen kiinnität muistitikun, jolle olet tallentanut vastaustiedostot, tavalliseen tietokoneeseen. Tietokone voi olla kotona tai opettajanhuoneessa. Tarvitset vain internetyhteyden.
 • Kirjaudut Abittiin ja tuo vastaukset muistitikulta arvioitavaksi.
 • Pisteytyksen ja mahdollisten kommenttien jälkeen julkistat tulokset opiskelijoille.

Askeleet

 1. Aseta itsellesi tavoiteaikataulu, jolloin kokeilet Abittia kahdella koneella.
 2. Tee tunnus Abittiin ja luo ensimmäiset koekysymykset.
 3. Tehkää tarvittavat hankinnat ja tilajärjestelyt koulussa.
 4. Kokeile Abittia luokan kanssa osana kurssiarviointia.
 5. Kerro, miten Abitin testaaminen sujui!